Behandlingsupplägg

Om du kommer till mig gör vi först en noggrann genomgång av hur dina svårigheter ser ut.

Sedan berättar jag hur jag tror att jag kan på bästa vis hjälpa dig, och ungefär hur lång tid det bör ta. Det brukar röra sig om mellan 1 till 20 gånger beroende på problematik.

På det viset har du tryggheten att veta ungefär vad behandlingen kommer att kosta. Därefter är det din tur att ta ställning till om du tror att jag kan hjälpa dig, och om du vill börja i psykoterapi hos mig.

Priset för privatperson är 1200 kr per session, om ett företag betalar är priset 1400 kr. Parsamtal kostar 2400 kr, för 1.5 timmar. Det första samtalet, bedömningssamtalet, är dock kostnadsfritt.

Om så önskas kan jag också bedriva samtalen via Skype.