Behandlingsupplägg

Om du kommer till mig gör vi först en noggrann genomgång av hur dina svårigheter ser ut.

Sedan berättar jag hur jag tror att jag skulle kunna hjälpa dig, och ungefär hur lång tid det bör ta. Det brukar röra sig om mellan 1 till 20 gånger beroende på problematik. Har du en enkel fobi kan det räcka med att ses vid en extra lång session, har du mer svåra problem kan vi behöva träffas upp emot 20 gånger. Undantagsvis kan det vara aktuellt med en länge behandling.

Därefter är det din tur att ta ställning till om du tror att jag kan hjälpa dig, och om du vill börja i psykoterapi hos mig. På det viset har du också tryggheten att veta ungefär vad behandlingen kommer att kosta.

Priset för privatperson är 900 kr per session, om ett företag betalar är priset 1100 kr. Det första samtalet, bedömningssamtalet, är dock kostnadsfritt.