Om mig - psykolog & psykoterapeut

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut, utbildad handledare och fil dr i psykologi. Är auktoriserad KBT-psykoterapeut av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Jag undervisar på universitet i Göteborg, på psykolog- och psykoterapeutprogrammen. Jag är vidareutbildad i sexologi och familjeterapi och har skrivit en bok om den vuxna kärleksrelationen.

Jag har arbetat i mer än 30 år som psykolog och varit verksam inom psykiatrin, både öppenvård och slutenvård. Det gör att jag är van att även arbeta med svåra problem.