Länkar

Läs om KBT här:
http://www.sfkbt.se/index.php?page=introsida&choice=view&iid=terapi

Läs om psykologers yrkesetik här:
http://www.psykologforbundet.se/Documents/OmForbundet/Yrkesetiska-principer-f%C3%B6r-psykologer-i-Norden.pdf

Läs om vad yrkeslegitimation innebär här:
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vadinnebarlegitimation