KBT-psykolog i Göteborg – Arbetar med individer och par

Jag arbetar med psykoterapi vid känslomässiga problem. Det kan röra sig om problem där ångest dominerar såsom vid panikångest, tvångsproblematik, generell ångest och traumatiska upplevelser. Det kan också röra sig om nedstämdhet och depression. Ofta finns inslag av ångest och nedstämdhet samtidigt. Jag arbetar också med samlevnadsproblem och parsamtal.

Den form av KBT (kognitiv beteendeterapi) som jag bedriver är inriktad på hur du ska hantera dina känslor på ett bra sätt. När det behövs kan vi även i behandlingen väva in sådant som har med din uppväxt att göra.