KBT i Göteborg – kognitiv beteendeterapi för par och individer

Jag är psykolog och arbetar med KBT i Göteborg vid känslomässiga problem. Det kan röra sig om problem där ångest dominerar såsom vid panikångest, tvångsproblematik, generell ångest och traumatiska upplevelser. Det kan även röra sig om nedstämdhet och depression. Ofta finns inslag av ångest och nedstämdhet samtidigt. Jag arbetar också med samlevnadsproblem och KBT vid parsamtal och parterapi. Tar även handledningsuppdrag i känslofokuserad KBT.

Den form av kognitiv beteendeterapi som jag bedriver är inriktad på hur du ska hantera dina känslor på ett bra sätt. Om det behövs kan vi i denna form av KBT även väva in sådant som har med din uppväxt att göra.